Co je to biorezonance a jak funguje?

Biorezonance je promítnutím rezonance ve fyzikálním významu do živé hmoty, konkrétně do lidského těla.

Biorezonanční metoda Bicom je speciální testovací a systematický postup odstranění zátěží na biofyzikální úrovni. Je založena na celostním přístupu a upřednostňuje zjišťování příčin, nikoli pouze příznaků.

Důležité teoretické základy biorezonanční metody se potvrzují prostřednictvím praxe a nejnovějších poznatků v kvantové fyzice a biofyzice.

Samoregulace v těle může fungovat pouze tehdy, když funguje správná komunikace a výměna informací mezi buňkami. Ve zdravém těle funguje tato mezibuněčná komunikace bez překážky, ale pokud tělo ovlivňují rušivé substance (bakterie, viry, toxiny, zatěžující záření), může být tato komunikace mezi buňkami narušena a to se projeví symptomy signalizujícími nemoc.

Podle poznatků kvantové fyziky mají částice jak vlnový tak i částicový charakter. To znamená, že každá substance (každá buňka v těle, ale také viry, bakterie, toxiny, pyly atd.) má elektromagnetické vyzařování se zcela individuální charakteristikou – s určitou typickou vlnovou délkou nebo frekvencí.

Přístroj Bicom Optima je schopen všechny tyto frekvence (fyziologické i patologické) za pomocí elektrod umístěných na povrchu těla snímat a rozlišit.

 V přístroji se přes počítač harmonické frekvence posílí a patologické frekvence invertují (odruší). Takto upravené vlnění se pak jako harmonizující vrací přes elektrody zpět do těla klienta.

Tím je vlastní tělesná regulace podpořena a urychlena, komunikace mezi buňkami může opět neomezeně probíhat a zátěžové látky jsou uvolněny a vyloučeny. Po vyloučení škodlivin se organismus dostává zpět do rovnováhy.

Základem chronických onemocnění je většinou více zátěží. Je také možné, že u lidí se stejnými obtížemi lze zjistit zcela odlišné příčiny těchto obtíží. Biofyzikální rovina nabízí možnost testování těchto individuálních zatížení, což není na biochemické úrovni (laboratorní parametry) často možné.

Biorezonanční metoda se používá v západní Evropě již přes 25 let pro humánní a veterinární účely.