Homeopatie

Vše, co je podle přírody, je hodno úcty. Cicero

Trocha vysvětlení z historie

Základní pravdou homeopatické metody je princip „similia similibus curantur“ neboli „podobné léčí podobné“. Tento princip se stal prvním zákonem této metody, kterou lékař Samuel Hahnemann nazval před více než 2 stoletími „homeopatie“ – z řeckého homoios (podobný) a pathos (utrpení, nemoc). Chtěl tím tento systém odlišit od klasické medicíny, kterou nazýval „alopatie“, což znamená „opačná nemoc“.

Princip homeopatické léčby byl ale znám již před tisíciletími. Už řecký lékař Hippokrates používal ve 4. st. př. n. l. k léčbě nemocí léky s podobnými účinky. Také slavný alchymista 16. st. Paracelsus léčil podobné podobným.

Dr. Samuel Hahnemann – zakladatel homeopatie